Указания на НАП за "данък уикенд"

Указания на НАП за "данък уикенд"

Национална агенция за приходите публикува указания относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или т.нар. "данък уикенд".

Прочети повече
Регистрация по ЗДДС за данъчно задължено лице, което получава услуги от ЕС или извършва услуги към ЕС

Регистрация по ЗДДС за данъчно задължено лице, което получава услуги от ЕС или извършва услуги към ЕС

Български граждани в качеството им на данъчно задължени лица или фирми, които получават консултантска, рекламна, експертна, инженерна и друга услуга от лице, установено в държава членка на ЕС са длъжни да са регистрират по чл. 97а от ЗДДС.

Прочети повече