Регистрация по ЗДДС за данъчно задължено лице, което получава услуги от ЕС или извършва услуги към ЕС

Регистрация по ЗДДС за данъчно задължено лице, което получава услуги от ЕС или извършва услуги към ЕС

Български граждани в качеството им на данъчно задължени лица или фирми, които получават консултантска, рекламна, експертна, инженерна и друга услуга от лице, установено в държава членка на ЕС са длъжни да са регистрират по чл. 97а от ЗДДС.

За повече информация моля посетете сайта на Национална агенция за приходите: http://www.nap.bg/page?id=611