Правни услуги и администриране на дружества

 • Запазване на фирми (наименование на дружества);
 • Консултации за вида дружества и оптималната структура на бизнеса според дейността;
 • Изготвяне на пълен набор от документи за регистрация на желан от клиента език;
 • Регистрация на дружества;
 • Регистрация на промени в дружества;
 • Обявяване на годишни финансови отчети;
 • Представителство по време на общи събрания и приемане на решения;
 • Придобивания, вливания и преобразувания;
 • Преструктуриране.
 • Навлизане на чуждестранни пазари;
 • Търговско-правни консултации.