Наем на виртуален офис

  • Предоставяне на данъчен адрес за регистрация и кореспонденция на дружеството;
  • Получаване и съхранение на кореспонденция;
  • Препращане на кореспонденцията по имейл и с куриер;
  • Приемане на входящи обаждания;
  • Предоставяне на услуги, свързани с организацията на Вашия офис и работна програма по договаряне.