КОРПОРЕЙТ СЪРВИСИЗ ООД е проект на група експерти в областта на правната, финансово-счетоводната и бизнес администрацията, насочен към създаване и предоставяне на комплексна услуга за юридически лица.

Базирайки се на нашия опит в обслужването на корпоративни клиенти идентифицирахме нарастваща потребност от единен продукт, който да улеснява работата на микро, малкия и среден бизнес при администриране на неговата дейност.

В резултат на това, бе създадено КОРПОРЕЙТ СЪРВИСИЗ с основна задача да обслужва и консултира бизнеса, съдействайки и съпътствайки го през всичките етапи на развитие.

Предлаганите пакетни и индивидуални услуги касаят следните аспекти:

  • административно-правен – регистрация на юридически лица, трудово-правни отношения, корпоративни договори и споразумения, представителство пред държавните и общински администрации, др.;

  • виртуален офис мениджмънт – предоставяне на адрес за регистрация в офис сграда, управление на кореспонденция и телефония, лична асистенция, др.;

  • финансово-счетоводен – текущо счетоводно обслужване, изготвяне на данъчни декларации, представителство пред данъчната администрация, др.

По-подробно с вида и обхвата на нашата дейност можете да се запознаете в секцията „Услуги“ на сайта.

Вярваме, че можем да Ви бъдем полезни с опита и познанията си в посочените области. Имаме увереност в нашата експертиза и резултатност, но над всичко поставяме почтеността и коректното отношение към нашите довереници-клиенти и партньори.