Указания на НАП за "данък уикенд"

Указания на НАП за "данък уикенд"

Национална агенция за приходите публикува указания относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или т.нар. "данък уикенд".

Указанията на Национална агенция за приходите могат да бъдат прочетени тук: http://www.nap.bg/page?id=381